Gnist Barnehagers ledelsessystem er ISO-sertifisert

Gnist Barnehager er som en av svært få barnehager i Norge, sertifisert etter den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

ISO 9001 er en anerkjent standard for kvalitetsledelse. Standarden setter en rekke krav til kvalitetssystemet som styrer både driften og utviklingen av Gnist Barnehager. I kvalitetssystemet har vi standardisert de viktigste arbeidsprosessene våre. På denne måten ønsker vi å sikre at vi følger det vi har definert som beste praksis, slik at vi hver dag, i alle barnehager, kan levere en tjeneste med god og jevn kvalitet og oppfylle vårt kundeløfte: «Vi brenner for å bringe fram det beste i barnet ditt» 

Vår kvalitetspolitikk forplikter oss:

Vi skal gjennom kontinuerlig utvikling skape Norges beste barnehager hvor vi brenner for å bringe fram det beste i barna.

Vi skal være en allmennpedagogisk barnehage som gir hvert barn mulighet til å utvikle seg og bli den beste versjonen av seg selv.

Vi skal etterleve lover og regler som setter rammene for vår barnehagedrift.

Vi skal søke høyest mulig kvalitet på vårt tilbud ved å lytte til foreldrene og søke kunnskap om hvordan vi best ivaretar barna, for på den måten å kunne imøtekomme våre viktigste interessenters behov og forventninger.

Vi skal levere et stabilt tilbud gjennom høyt nærvær.

Vi skal utføre arbeidet vårt etter beste praksis, i tråd med vårt ISO-sertifiserte kvalitetssystem.