Årsplan

Årsplanen skal gi god informasjon om barnehagens innhold. Barnehagens årsplan er et verktøy for både ansatte, foreldre og kommunen. Årsplanen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen.

De ansatte bruker årsplanen som grunnlag for mer detaljert planlegging. Gjennom årsplanen skal også foreldrene få en god oversikt over det pedagogiske innholdet i barnehagen. Kommunen kontrollerer at barnehagen tilbyr kvalitet i tråd med barnehageloven. Årsplanen er et viktig utgangspunkt når slik kontroll utføres. Andre samarbeidsparter som studenter og PPT kan også ha interesse av å få innsikt i hvordan barnehagen jobber.

Denne årsplanen er godkjent av barnehagens SU - representanter, juni 2019.