Særpreg og satsingsområder

I Gnist Ratvika legger vi særlig vekt på at barn skal få utvikle sin selvstendighet. Dette gjør vi ved at barna får ta del i hverdagslige gjøremål, som å forberede måltider eller å bistå i planlegging og tilrettelegging av aktiviteter. Vi har spennende turområder i nærheten, et fantastisk uteområde og et barnetilpasset kjøkken. Dette gir våre omsorgsfulle medarbeidere gode forutsetninger for å kunne støtte barna på deres vei til mestring og selvstendighet. Vi sikrer også at du som forelder er tett på oss gjennom god daglig oppfølging og gjennom å vise en fleksibel tilnærming til din families behov.

En familieorientert barnehage med fokus på matglede, bevegelsesglede og selvstendige barn

En familieorientert barnehage

Åpningstider tilpasset en moderne familie

Mange familier har behov for fleksibilitet i hverdagen. Foreldre jobber ikke alltid fra åtte til fire men har turnus eller fleksitid. Derfor har vi åpent 12 måneder i året, uten å stenge en eneste dag utenom nasjonale fridager og fem planleggingsdager. Vi har også eget kjøkken og bleieavtale som gjør at du slipper innkjøp av mat og bleier til bruk i barnehagen. Vi ordner alt vårt vedlikehold selv, men still gjerne opp på sosiale sammenkomster som bidrar til et godt foreldresamarbeid.

Daglige tilbakemeldinger gjennom dagsrapporter

Gjensynet på ettermiddagen er ett av høydepunktene for deg og barnet ditt. Barnet er fullt av nye inntrykk etter nok en innholdsrik dag hos oss, og du er full av nysgjerrighet på hva barnet ditt har opplevd. I tillegg til å fortelle om barnets dag ved henting, skriver vi en liten dagsrapport med et bilde. Dette gir deg et godt utgangspunkt for dialog med barnet ditt om hva det har opplevd. 

Bevegelsesglede

Bydelens flotteste utendørs lekeområde

Vår barnehage har et fantastisk uteområde som stimulerer til allsidige bevegelsesmønstre, rollelek og kreativitet.I tillegg til tradisjonelle leker som disser, sandkasser og vipper, har vi en egen paviliong med gulvvarme, som gjør det mulig å trekke inn under tak i matpauser, eller å gi barnegrupper eller enkeltbarn en skjermet leke- og oppholdsplass. Barnehagen har også et eget «parkour-område». Her finner man ulike utfordringer og hindre som klatrestativ, balansekuler og turnapparat som en kan bruke selvstendig eller mer som en hinderløype. Barna blir utfordret på nye bevegelser og utvikler sin motorikk, sine balanseferdigheter og tro på egen mestring

gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO2216 (1).jpg

Turområder i bruk hele uken

Barnehagen ligger for øvrig fantastisk plassert og gir oss en rekke muligheter for utfoldelse og lek også utenfor barnehagen. Det er kort vei ned til stranda på Prinsen og til idrettsanlegg eller skogsstier, disse områdene benyttes til turer og aktiviteter minimum en gang i uken per barn.

Matglede

Et barnetilpasset kjøkken

Matglede handler for oss om mer enn å smake på god mat. Fordi barna er hovedpersonene i barnehagen, har vi sørget for å ha et kjøkken med tilhørende redskaper som er fysisk tilpasset barna. Slik sørger vi for at barna utvider sine sanselige erfaringer med ulike råvarer, teksturer, smaker og lukter. Barna utvikler også sin tall- og begrepsforståelse gjennom måling og veiing, forståelse for matens verdi og opprinnelse og betydningen av et sunt og variert kosthold. Kjøkkenet er derfor en sentral pedagogisk arena i barnehagen vår.

gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO0998.jpg

Møblering som er tilpasset barna

Vi er opptatt av at det fysiske miljøet inne er tilpasset barna, slik at barna har en reell mulighet for å kunne ta egne valg og oppleve mestring og selvstendighet. Vi har derfor valgt å ha møbler som er fysisk tilpasset barna uavhengig av om de er de yngste eller de eldste i barnehagen. På våre småbarnsavdelinger vil du derfor finne ekstra lave bord og stoler som gir barna mulighet til å sitte trygt, men samtidig ha frihet til bevegelse. Leker og utstyr er også plassert i barnas høyde nettopp med hensikt i at de skal ha valgfrihet og kunne ta selvstendige valg.

gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO1176.jpg

Selvstendige barn

Det fysiske læringsmiljø gir oss muligheter – våre medarbeidere griper de

Kjøkkenet, lekeområdet og nærmiljøet gir oss gode forutsetninger for at barna kan utvikle seg til å bli trygge og selvstendige individer. Dette er samtidig avhengig av en godt organisert hverdag som sikrer at barna får opplevelser som svarer til våre planer og barnas forventninger. Våre engasjerte medarbeidere jobber etter fastsatte prosedyrer, planer og standarder for å sikre nettopp at hverdagen blir så god som mulig for ditt barn. 

Mestring og sosial utvikling gjennom Gnist-koret

Gnist-koret består av førskolebarn fra syv Gnist-barnehager på Sunnmøre. Her får over 150 barn i førskolealder delta i et sosialt utviklende og engasjerende øvingsopplegg. Målet er at barnet skal få erfare estetiske opplevelser gjennom musikk og sang, lyder, rytme og bevegelse. Vi ønsker også at barna skal knytte nye vennskapsbånd. Sammen arrangerer vi den årlige Gnist-konserten, en festpreget og flott forestilling for over 600 forventningsfulle foreldre.

Gnistkor.jpg
Lukk

Satsningsområder

Barnehagen har ulike satsningsområder. Ofte er disse i samarbeid med eksterne aktører som kommunen, fylkesmannen eller høgskoler og universiteter.

Mestring og sosial utvikling gjennom Gnist-koret.
Gnist-koret består av førskolebarn fra 7 Gnist-barnehager på Sunnmøre. Her får over 150 barn i førskolealder delta i et sosialt utviklende og engasjerende øvingsopplegg. Målet er at barnet skal få erfare estetiske opplevelser gjennom musikk og sang, lyder, rytme og bevegelse. Vi ønsker også at barna skal knytte nye vennskapsbånd. Sammen arrangerer vi den årlige Gnist-konserten, en  festpreget og flott forestilling for over 600 forventningsfulle familiemedlemmer.


Opp og fram- Vi ser barnet

Gnist Ratvika deltar i et kompetansehevingsprosjekt som barnehagene i Nye Ålesund kommune er med på. Prosjektet heter «Opp og Fram», og er et ledd i det å implementere Ny Rammeplan for Barnehager. Vi skal jobbe med tema Livsmestring og Helse. Her ønsker vi å øke vår forståelse og kompetanse for å kunne skape gode forutsetninger med tanke på å avdekke problemstillinger i barnets omsorgs- og livssituasjon som skaper utfordringer for barnet og barnets utvikling. Vi vil spesielt fokusere på barnets trygghet og samspill med andre barn og voksne i barnehagen. Dette gjøres gjennom å gjennomføre barnesamtaler med hvert enkelt barn på en jevnlig basis. Det er selve samværet, det å bli enda bedre kjent med det enkelte barnet, og det å sikre en god og trygg relasjon mellom barn og voksen som er selve målsetningen for samtalene.Lukk