Viktige datoer

2019

26.8 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Veke 36 Foreldremøte
Veke 38 SU - møte
Veke 38 Nasjonal brannvernveke
24.10 Solsikkefest. Foreldre, søsken og evt. anna slekt blir invitert
25.10 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
November Foreldreundersøking
Desember Besøk i kyrkja
13.12 Luciamarkering. Besteforeldrearrangement
17.12 Nissefest på småbarnsavdelingane
19.12 Nissefest på storbarnsavdelingane

2020

Januar Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
6.2 Samefolkets dag
11.2 Pysjamasfest, småbarnsavdelingane
13.2 Pysjamasfest, storbarnsavdelingane
25.3 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
3.4 Påskefrukost. Foreldrearrangement
Mars/April Påskevandring i kyrkja
April Fokus på førstehjelp og brannvern
April Russedåp
Mai Russefeiring
15.5 Øving til 17. mai
22.5 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Uke 23 Sommeravslutning. Foreldrearrangement
Veke 24 Foreldremøte for nye foreldre- overgeng mellom avdeling
Veke 25 SU - møte