Om årsplan

Årsplanen er et arbeidsverktøy for barnehagepersonalet. I tillegg skal årsplanen også gi informasjon om barnehagens pedagogiske innhold til foreldre, myndighetene, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Denne årsplanen er fastsatt av barnehagens samarbeidsutvalgets (SU) –representanter i juni 2021.