Dette er Gnist

SOM BEDRIFT…

Med respekt for barn, foreldre og ansatte utvikler vi landets beste barnehager

Denne ambisiøse visjonen ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i Gnist Barnehager. Den sier noe om målsetningen og retningen vi jobber etter i vår virksomhet.


FOR FORELDRE…

Vi brenner for å bringe fram det beste i barnet ditt

Denne enkle setningen er det vi kaller kundeløftet vårt. Dette er det du som forelder kan forvente deg av oss. Hver dag gjør vi vårt ytterste for at nettopp ditt barn skal vokse, utvikle seg og bli den beste versjonen det kan bli av seg selv.


FOR BARNA…

Trygghet og utforskning

Barn må føle seg trygge for å trives og utvikle tillit til seg selv og andre. For å sikre trygghet i barnehagehverdagen, er vi spesielt oppmerksomme på å bygge gode relasjoner og tilhørighet den første tiden i barnehagen. Når tryggheten er på plass, kan barna utforske, leke og lære. Barnas utforskning skjer i samspill med engasjerte medarbeidere som lar barna medvirke og legger til rette for et stimulerende leke- og læringsmiljø. Gjennom lek tilegner barna seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. De lærer seg selv og verden å kjenne, og knytter gode vennskap. Lek og læring går hånd i hånd hos Gnist Barnehager.


FOR ANSATTE…

gnist-keen.png


Kompetent handler om oss som pedagogisk virksomhet, vår profesjonalitet og yrkesstolthet. Vi kaller det hjertet av det vi driver med – utvikling av mennesker, av morgendagens voksne. Vår samfunnsoppgave. Dette krever faglig tyngde, kunnskap og ferdigheter. Derfor skal vi ha de mest kompetente medarbeidere i Gnist Barnehager.

Effektiv handler om oss som bedrift, vårt arbeidssett og våre rutiner i hverdagen. Enkelt og greit det som gjør oss i stand til å gjøre jobben vår på en god og felles måte. Gode måter å gjøre jobben på gjør oss i stand til å bruke mer av tiden vår på det som virkelig betyr noe – barna. Derfor har vi en felles standard for hvordan vi jobber i Gnist Barnehager. Vi skal opptre profesjonelt.

Engasjert handler om oss som individer, vår interesse og vår tilstedeværelse i jobben. Kort fortalt hensikten med at vi går på jobb hver dag. Trygghet og læring blir kun til gjennom tilstedeværelse. 100% i dette øyeblikket. Vi kaller dem magiske øyeblikk, der tillit skapes og grenser sprenges. Derfor har vi de mest engasjerte medarbeiderne i Gnist Barnehager.

Nytenkende handler om oss i fremtiden, våre perspektiver og vårt syn på verden. Rett og slett det som gjør at vi kommer til å være her også i morgen. For å møte fremtidige forventninger fra ansatte, foreldre og myndigheter, må vi hele tiden se muligheter og klare å forbedre oss. Derfor har vi en ideologi om å kontinuerlig være i utvikling.


GNIST I TALL OG FAKTA

Gnist Barnehager er en mindre privat barnehagekjede med barnehager i  Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og Viken. Vi startet driften av vår første barnehage i 2004, og per august 2021 er vi 17 barnehager totalt med vår nyåpnede barnehage i Bærum, Viken. I dag jobber det ca. 500 kompetente, engasjerte og gnistrende medarbeidere i våre barnehager. Disse personene er den viktigste årsaken til at vi i Gnist Barnehager kan tilby et barnehagetilbud av høyeste kvalitet. Hver dag brenner alle våre dedikerte medarbeidere for å bringe fram det beste i underkant av 2000 barn. Dette er vi svært stolte av, og vi lover å strekke oss til det ytterste for å fortsette å gjøre dette inn i fremtiden.