Gnist Barnehagers ledelsessystem er ISO-sertifisert

Gnist Barnehager er som en av svært få barnehager i Norge, sertifisert etter den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

ISO 9001 er en anerkjent standard for kvalitetsledelse. Standarden setter en rekke krav til kvalitetssystemet som styrer både driften og utviklingen av Gnist Barnehager. I kvalitetssystemet har vi standardisert de viktigste arbeidsprosessene våre. På denne måten ønsker vi å sikre at vi følger det vi har definert som beste praksis, slik at vi hver dag, i alle barnehager, kan levere en tjeneste med god og jevn kvalitet og oppfylle vårt kundeløfte: «Vi brenner for å bringe fram det beste i barnet ditt» 

Vår kvalitetspolitikk forplikter oss:

  • Vi skal gjennom kontinuerlig utvikling skape Norges beste barnehager hvor vi brenner for å bringe fram det beste i barna.
  • Vi skal være en allmennpedagogisk barnehage som gir hvert barn mulighet til å utvikle seg og bli den beste versjonen av seg selv.
  • Vi skal etterleve lover og regler som setter rammene for vår barnehagedrift.
  • Vi skal søke høyest mulig kvalitet på vårt tilbud ved å lytte til foreldrene og søke kunnskap om hvordan vi best ivaretar barna, for på den måten å kunne imøtekomme våre viktigste interessenters behov og forventninger.
  • Vi skal levere et stabilt tilbud gjennom høyt nærvær.
  • Vi skal utføre arbeidet vårt etter beste praksis, i tråd med vårt ISO-sertifiserte kvalitetssystem.