Viktige datoer

2021

16.08 Planleggingsdag
17.08 Planleggingsdag
08.09 Foreldremøte
29.09 Høstfest
24.10 FN - dagen
17.12 Nissefest

2022

03.01 Planleggingsdag
06.02 Samefolkets dag
18.02 Karneval
Mars Barnehagedagen
25.03 Planleggingsdag
06.04 Påskefrokost Lisagarden og Borghildryggen
07.04 Påskefrokost Vellejorda og Karlbakken
16.05 Barnas 17. mai-feiring
27.05 Planleggingsdag
01.06 Sommerfest Lisagarden og Vellejorda
02.06 Sommerfest Karlbakken og Borghildryggen